Oplossing

Journey Analytics

Journey Analytics

Journey Analytics helpt u inzicht te verwerven in de verplaatsingen van mensen binnen of doorheen een specifiek gebied. Begrijp ad hoc of op recurrente basis, en voor een specifiek tijdsbestek, hoe mensen zich van hun vertrekpunt naar hun eindbestemming verplaatsen en mobiliteitsproblemen oplossen.

In bepaalde gevallen wilt u misschien de precisie van de verplaatsingsdetectie verder optimaliseren. We beschikken nu over bijkomende technologie om een meer gedetailleerde analyse mogelijk te maken. Neem gewoon contact op met ons salesteam voor meer informatie.

  • Vertrekpunt en bestemming van de verplaatsingen
  • Aantal gedetecteerde mensen in een geselecteerd gebied
  • Verplaatsingspatronen identificeren

De parameters van het rapport definiëren die het best aan uw behoeften beantwoorden

In 3 makkelijke stappen selecteert u uw interessegebied, uw periode en andere opties voor het rapport.

Uw gepersonaliseerd rapport meteen beschikbaar

Rapporten worden snel geproduceerd: er moet niet worden gewacht tot onderzoeksbureaus de resultaten afleveren. Uw inzichten kunnen binnen het uur beschikbaar zijn.

De verplaatsingsgegevens online meer in detail analyseren

U krijgt een nog gedetailleerdere kijk op de gegevens als u gebruikmaakt van filters om in te zoomen op een tijdsbestek of een gebied of als u de drempelparameters voor de verplaatsing wijzigt.

De datasets om de gegevens verder te analyseren downloaden

We willen het voor u eenvoudig maken om onze Location Insights met uw eigen gegevens te combineren, zodat u uw inzichten verder kunt verbeteren.

Verplaatsingsgegevens bekijken vanaf 3 maanden voordien

Historische gegevens zijn altijd beschikbaar voor vergelijking. U kunt simpelweg bewegingen in het kader van seizoen verplaatsingen analyseren, met de mogelijkheid om rapporten van vorige periodes te bestellen.

Accurate resultaten

Door gebruik te maken van het grootste mobiele netwerk in België kunt u er van op aan dat de resultaten een accurate geanonimiseerde weergave van het publiek zijn.

We willen graag de tijd om een voorstel op maat van uw bedrijf voor te bereiden, gratis en vrijblijvend.

Maak een afspraak

Demo Report

Wilt u graag dieper op de zaken ingaan?

Ontdek ons demo report

Nieuws

14.12.2017

ICT Personality of the Year 2017 over big data Lees meer

10.03.2017

Intelligente transportsystemen voor een duurzame mobiliteit Lees meer

12.01.2017

Wat weet u over de Boekenbeurs dankzij MyAnalytics? Lees meer