Proximus respecteert ten volle de privacy van zijn klanten en van uw bestaande en potentiële klanten. Alle gegevens in de rapporten zijn geanonimiseerd en geaggregeerd. We maken enkel een rapport op als er ten minste 30 personen in een gebied actief zijn.

Toch is uw rapport representatief. Hoewel Proximus enkel zijn eigen klanten turft, geldt uw rapport toch voor het hele gebied. We extrapoleren onze cijfers en houden daarbij rekening met de activiteitsgraad van de waargenomen gebruikers, het Proximus-marktaandeel, de gsm-penetratie en het aantal inwoners in België.

Meer info over het gebruik van geanonimiseerde data voor rapporteringsdiensten: 

In de maatschappij (o.a. toeristische diensten, mobiliteitsverantwoordelijken binnen steden en gemeenten, …) is er meer en meer interesse om locatiegegevens te gebruiken voor rapporteringen, zoals over het aantal personen dat op een bepaald moment op een bepaalde plaats aanwezig is.

Elke activiteit van een mobiele telefoon op het mobiele telecommunicatienetwerk van Proximus, genereert netwerklocatiegegevens. Deze locatiegegevens laten toe om te bepalen via welke antennetoren uw mobiele telefoon geconnecteerd is, maar zijn, in tegenstelling tot bv. GPS-gegevens, geen precieze locatiegegevens. Uit deze gegevens kan bijvoorbeeld niet afgeleid worden of een bepaalde persoon in een bepaald restaurant is geweest, of naar de winkel of de bakker is gegaan.

Proximus kan deze locatiegegevens gebruiken om locatierapporten aan te maken. Uiteraard neemt Proximus hierbij de nodige maatregelen om uw privacy te respecteren.

Er worden enkel geanonimiseerde gegevens gebruikt om de rapporten op te stellen. Bovendien bevatten de rapporten enkel gegroepeerde gegevens, zodat de ontvangers van deze rapporten op geen enkele manier informatie kunnen herleiden tot individuele klanten. Wanneer bepaalde rapporten toch betrekking zouden hebben op kleinere groepen, worden er extra maatregelen genomen om identificatie te verhinderen.

Proximus verkoopt geen individuele locatiegegevens; de geanonimiseerde locatiegegevens blijven binnen de onderneming. Proximus verkoopt enkel rapporten met informatie over hoeveel mensen er op een bepaald moment aanwezig waren op een bepaalde plaats (minstens op postcodeniveau of evenementniveau) om zo informatie te kunnen bezorgen omtrent bezoekers-, evenementen- en verplaatsingsanalyse.